Březen 2007

Moje podobizna

27. března 2007 v 18:28 Meine
Onehdy sedím tak na stráni a slyším to hlasité volání... sakra co to melu, nikde nesedim... No takže onehdy jednou ne na stráni, ale na netu jsem prolézala různé stránky a osvítil mě svatý nápad, že bych se mohla zajít mrknout na bratrovi stránky. A hle co nevidím, on tam dal mojí podobiznu. Já jsem úplně žasla... no samozřejmě se vám ukážu... tak koukejte jaká sem fešanda.... teda fešák.
no co říkáte? krása, že?

Apocalyptica - Fade To Black

23. března 2007 v 21:11 Music
Tohle je úplně nádherná písnička. Nedávno mi ji jeden z mých učedníků, kterého jsem si velmi rychle oblíbila, ji připomněl. Neodolala jsem a musela si ji připomenout. Apocalypticu miluju čím dál víc a tohle je opravdu nádherná písnička.
Apocalyptica - One

22. března 2007 v 21:00 Music
Nightwish jsou Nightwish, ale sorráč, ale na Apocalypticu to nemá


Nightwish - Over The Hills And Far Away

22. března 2007 v 20:58 Music
Jó Nightwish... to je moje

They came for him one winter's night.
Arrested, he was bound.
They said there'd been a robbery,
his pistol had been found.

They marched to the station house,
he waited for the dawn.
And as they led him to the dock,
he knew that he'd been wronged.
"You stand accused of robbery,"
he heard the bailiff say.
He knew without an alibi,
tomorrow's light would mourn his freedom.

Over the hills and far away,
for ten long years he'll count the days.
Over the mountains and blue seas,
a prisoner's life for him there'll be.

He knew that it would cost him dear,
but yet he dare not say.
Where he'd been that fateful night,
a secret it must stay.
He had to fight back tears of rage.
His heart beat like a drum.
For with the wife of his best friend,
he spent his final night of freedom.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and blue seas,
back in her arms he swear he'll be.
Over the hills and far away.

Over the hills and,
over the hills and,
over the hills and far away.

Each night within his prison cell,
he looks out through the bars.
He reads the letters that she wrote.
One day he'll know the taste of freedom.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
back in his arms he swears she'll be.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
over the mountains and the seas
back in her arms is where he'll be.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the sea,
back in his arms is where she'll be.

Over the hills,
over the hills and far away.

Over the hills,
over the hills and far away

Nightwish - Wishmaster

22. března 2007 v 20:55 Music
Metalisti s pruhem... že rodino?

Wishmaster

Master!
Apprentice!
Heartborne, 7th Seeker
Warrior!
Disciple!
In me the Wishmaster

Elbereth
Lorien

A dreamy-eyed child staring into night
On a journey to storyteller`s mind
Whispers a wish speaks with the stars the words are silent in him
Distant sigh from a lonely heart
"I`ll be with you soon, my Shalafi"
Grey Havens my destiny

Master!...

Silvara
Starbreeze

Sla-Mori the one known only by Him
To august realms, the sorcery within
If you hear the call of arcane lore,
Your world shall rest on Earth no more
A maiden elf calling with her cunning song
"Meet me at the Inn of Last Home"
Heartborne will find the way!

Master!...

Wishmaster
Crusade for Your will
A child, dreamfinder
The Apprentice becoming...

Master!...

Náš mazlíček

21. března 2007 v 18:19 Meine


Takže dovolte, abych vám představila svýho mazlíčka, kterého jsme adoptovali s mým drahým Eragonem. Tak se na něj mrkněte a záviďte.

Apocalyptica - Path II

19. března 2007 v 19:22 Music
Tak tahle je vážně skvělá....

I want to live in fire
with all the taste I desire
it's all good if you let me dive
with sharks on the ground
you lose your routine
you lose your routine
'cause I found my path

what the hell are you trying (now I know there is something more)
what happened to you (still staying on my path)
are you still denying (now i know theres something more)
that this is the truth (it's all in you)

what do you came for
what did you expect to find

so boundless I feel
and boundless all my fears
stop running back to old times
stop running back to old times
you lose your routine... cause I found my path

Nightwish - Wish I Had An Angel

18. března 2007 v 8:36 Music
Si nemůžu pomoct, tohle je prostě úžasná písnička
A ten basák je taky dobrej :-D
I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
Burning angelwings to dust
I wish I had your angel tonight

Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
Prepare to hate me fall when I may
This night will hurt you like never before

Old loves they die hard
Old lies they die harder

I wish...

I`m going down so frail `n cruel
Drunken disguise changes all the rules

Old loves...

I Wish...

Greatest thrill
Not to kill
But to have the prize of the night
Hypocrite
Wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!

Last dance, first kiss
Your touch my bliss
Beauty always comes with dark thoughts

I wish...

muj domov

17. března 2007 v 18:39 Meine

Pro někoho, kdo je mi nesmírně cený

14. března 2007 v 20:23 | Cate |  Básničky
Když slunko zapadne
a tvá tvář se mi ve tmě ztratí,
proč já mám jen pocit,
že něco tě trápí?

Vždyť úsměv tvůj
mě u srdce zahřeje,
vždy když ho vidím.
Chce se mi zařvat: ,, Čase, stůj!"
ať tento okamžik je jen navždy můj.

Co může být lepšího,
než všechen čas s tebou trávit?
Já nechci nikoho dalšího,
a nechci tě též nikdy ztratit.

Ač i myslíš si,
že pro mě dost dobrý nejsi,
já tě vždy budu milovat
takového, jaký jen ty jsi.

Tak usměj se už,
vždyť život je tak krátký.
Není jako ta kaluž,
která vyschne, zaprší a je hned zpátky.

Živa

14. března 2007 v 12:06 Slovanští bohové
- Živa -
O bohyni jménem Živa, nebo též zkomoleně Siva, se zmiňuje ve 12.století německý mnich Helmold ve svém spisu "Kněze Helmolda slovanská kronika". Setkal se s jejím uctíváním u Polabanů, posledních Slovanů, kteří si ještě v té době zachovali víru svých dědů. O Živě je pouze známo, že souvisí s žitím a životem, což ji vyvyšuje nad ostatní slovanské bohy a spojuje ji s podobně tajemným bohem Rodem. Ti vytvářejí božskou dvojici, která se pravděpodobně v podobě holubic účastní v bajích vzniku světa i ostatních bohů.

Černobog

14. března 2007 v 12:05 Slovanští bohové
- Černobog -
Černobog (doslova černý bůh) byl slovanský bůh zla a neštěstí. Staral se o podsvětí a byl protipólem Bělboga. O důležitosti Černoboga ve slovanské božské hierarchii se vedou spory. Patrně byl znám jen západním Slovanům.

Trihlav

14. března 2007 v 12:04 Slovanští bohové
- Trihlav -
Trihlav je významný bůh slovanského panteonu. Jeho tři hlavy symbolizují vládu nad třemi říšemi světového stromu - Prav či Irij (nebesa, sídlo bohů, koruna stromu), Jav (svět lidí, kmen stromu) a Nav či Naj (podsvětí, sídlo Černoboga a Morany, kořeny stromu). Triglav je znázorňován se zavázanýma očima, protože je považován za příliš posvátného, než aby viděl pozemskou bídu. Zasvěcen mu je černý ohnivý kůň se zlatem a stříbrem zdobeným sedlem. Později do popředí vystoupil jeho bojovný charakter.

Svantovít

14. března 2007 v 12:04 Slovanští bohové
- Svantovít -
Svantovít (někdy psáno též Swantovít) byl západoslovanský bůh války uctívaný zejména v Pobaltí, kde se stal nejdůležitějším bohem. Jeho jméno, ačkoliv byly marné snahy o ztotožnění se zbožštěným sv. Vítem (kult boha je mnohem staršího data než křesťanská legenda), je odvozeno od praslovanského základu "svętъ", což znamenalo nikoliv "svatý", ale "silný", "mocný". Koncovka "-vit" je běžná v mnoha slovanských jménech, znamená "vítěz" ("vitęzъ"), "pán" nebo "vládce". Svantovít tedy znamená "mocný pán", což ale může být jen přívlastek původního jména boha a Svantovít tak vlastně může být Perun či jiný slovanský bůh. Jeho nejhonosnější svatyně, a vůbec nejslavnější pohanská stavba Slovanů, stávala na hradišti Arkona na ostrově Rujána ležícím v Baltickém moři, který obýval slovanský kmen Ránů (Lutici). V první polovině 12.století to bylo poslední nezávislé slovanské území západně od Baltu a také poslední místo, kde byla oficiálně vyznávána původní slovanská víra. Chrámoví kněží ke Svantovítovi cítili takovou úctu, že při uklízení svatyně dokonce nemohli dýchat. Když jim došel dech, museli vyběhnout ven a nadechnout se. Teprve potom se mohli vrátit a pokračovat v úklidu. Autor "Kroniky Dánské" Saxo Grammaticus popsal svatyni v Arkoně takto: "…dřevěný velice pěkný chrám, těšící se oblibě nejen pro okázalou bohoslužbu, nýbrž i pro sochu boha uvnitř umístěnou. Ohrada chrámová na vnější straně poutala pozornost bohatými řezbami, obsahujícími různé malování… V ní toliko jeden vchod se příchozím otvíral. Svatyni samu naopak obklopovala dvojí přepážka, z nichž vnější ze stěn utvořená nesla střechu, kdežto vnitřní o čtyřech sloupech místo stěn skvěla se visutými oponami…Ve svatyni stála ohromná modla v nadlidské velikosti, měla čtyři hlavy a čtyři šíje, z nichž dvě vpřed a dvě vzad hleděli. Vousy měla oholené a vlasy ostříhané, jakoby umělec chtěl napodobit obyčej Ránů v úpravě hlavy. V pravici držela roh různými kovy vykládaný, který kněz, obřadu jeho znalý, každoročně vínem naplňoval, ze způsobu tekutiny budoucí úrodu předpovídal. Levice byla obloukem podepřena v bok. Nohy se dotýkaly podlahy a jejich podstavec byl ukrytý v podlaze. Nedaleko se nacházela uzda a bohovo sedlo s mnoha odznaky božské hodnosti. Z nich vzbuzoval obdiv hlavně meč podivuhodné velikosti, jehož čepel a pochvu mimo ryteckého umění i stříbrné vykládání zdobilo." Posvátným Svantovítovým zvířetem byl bílý kůň, který i ve svatyni žil. Pokud zemřel, bylo to pro chrámové kněží znamení něčeho zlého. Svantovít byl dárcem úrody. V ruce držel roh hojnosti, podle kterého Ránové předpovídali úrodu na další rok. Jeho největší svátek byl každoročně po žních. Jako k válečnému božstvu se k němu Ránové obraceli vždy, když hodlali podniknout vojenskou výpravu proti svým nepřátelům. Roku 1169 byla Arkona obležena a zničena dánským králem Valdemarem na popud jeho křesťanského rádce Absolona. Svatyně byla vypleněna a Svantovítova socha vláčena před zraky Slovanů po městě, rozsekána a spálena. Ránové byly poté násilně pokřtěni.

Chors

14. března 2007 v 11:48 Slovanští bohové
- CHORS -
V prastarých rukopisech je uváděn jako Chors, Chrs, Chers, Churs či Chros. Z náznaků , které se dochovaly, si můžeme udělat jen velice povrchní představu o tomto měsíčním božstvu. Tak jako byl Dažbog bohem slunce je CHORS bohem měsíce. Není nám bohužel přesně znám jeho vztah k hlavním bohům, ale ačkoliv byla noc považována za cosi zlého, byl zřejmě CHORS bohem dobrým. Nejobsáhlejší zmínku o Chorsovi nám znovu předkládá Slovo o pluku Igorově, kde se praví, že kníže Všeslav za dne soudil lid a vládl městu, v noci však běžel jako vlk, doběhl z Kyjeva do Tmutarakaně ještě před kuropěním a zkřížil tak cestu "velikému Chorsovi". Kníže se měnil ve vlkodlaka, který se objevoval právě jen za měsíčního svitu. Lze si tedy velice jednoduše představit, že v představách Slovanů byl CHORS mocný bůh měsíce a noci, který má vlčí hlavu a vládne své armádě vlkodlaků.

Veles

14. března 2007 v 11:47 Slovanští bohové
- VELES -
Někdy je VELES nazýván také jako "skotij bog", bůh skotu, zdá se však, že mu podléhala i polní úroda, jak naznačují některé zvyky při žních. Vzhledem k hospodářské funkci, tak důležité pro život společnosti , uctívali VELESE odedávna patrně všichni Slované. Na rozšířenost kultu VELESE ukazují nálezy falických symbolů, které ukazují na kult plodivé síly, na níž záviselo rozmnožování stád. Po přijetí křesťanství sdílel VELES s ostatními pohanskými bohy nepěkný a truchlivý osud degradace v démona - čerta. S největší pravděpodobností tomu napomohly i jeho atributy - dobytčí rohy a falické symboly. O tom, jakou podobu VELES má, se můžeme jen dohadovat. Je však možné, že v představě Slovanů to byl silný muž s býčí hlavou nebo člověk s dobytčími rohy. Můžeme tedy shrnout: Pro chod společnosti velice významný bůh VELES byl hlavním hospodářským bohem Slovanů uctívaným od pradávna. Jako všichni doposavad výše jmenovaní bozi byl zřejmě vlastní všem Slovanům, ačkoliv později jeho funkci mohl v různých oblastech přebrat jiný bůh či démon. Jeho atributy jsou dobytčí rohy a také falické symboly. V literatuře může být tomuto bohu přiřazena i jiná jména mezi nejznámější patří VOLOS.
Ještě jedna zmínka na konec. Doposavad není dostatečně vysvětlena spojitost VELESE s démonem (či bohem) RODEM, o kterém bylo popisováno v kapitole VZNIK SVĚTA a to i přesto , že obě božstva mají velice podobné zaměření a jejich existence je dochována již u původních Slovanů (to znamená, že existovali zhruba ve stejném období současně). Vysvětlení je samozřejmě několik, ale jako nejpravděpodobnější vypadá, že oba názvy jsou určeny pro jednoho boha VELESE - RODA. Bohužel díky skromným pramenům z období před expanzí je i tato varianta jen dohadem, na kterém se nedá stavět. S jistotou však lze říci, že Slované měli velikou úctu k přírodě a jejímu působení. Tato posvátná úcta a pokora se odráží i v uctívání božstva plodnosti , úrody a přírody. Ať již se tento bůh jmenuje jakkoliv, důležité je jeho zaměření a to, že jeho následovníci, naši pradávní slovanští předci, si vážili okolní přírody, kterou uctívali a chránili ve jménu tohoto boha.

Perun

14. března 2007 v 11:46 Slovanští bohové
- PERUN -
Je přirozené , že v dobách expanze dostával se do popředí zájmu Slovanů bůh války, který přinášel svému lidu mnohá vítězství a válečnou slávu. Jednalo se o PERUNA, vládce hromu a blesku. Vzhledem k tomu , že Slované jsou ve své původní podobě zachyceni většinou z doby své expanzivní politiky je PERUN jedním z nejznámějších Slovanských bohů. Jeho jméno lze jednoduše ze staroslověnštiny přeložit jako "ten , kdo silně pere". V dobách míru přidržoval si PERUN stále své funkce meteorologické. Na slovanský lid sesílal déšť, blesky, sníh , ale i bouře. PERUN je proto v míru nazýván bohem hromu a blesku. PERUNOVI byl zasvěcen nejsilnější strom naší přírody - DUB. K tomuto stromu pak jakožto k Perunovu zástupci v rostlinné říši byly přinášeny oběti, jako např. při tažení Slovanů na Cařihrad v 10.století. Atributem Perunovým byla sekera - oblíbená to zbraň slovanských bojovníků. Ohnivá sekera letící po obloze symbolizovala blesk.Perun měl zřejmě patronaci i nad právním řádem Slovanů, jak vyplývá z některých pramenů. Můžeme tedy shrnout: Bůh bouře PERUN vstanul do popředí Panteonu zejména v období expanze jako hlavní válečné božstvo.

Dažbog

14. března 2007 v 11:44 Slovanští bohové
- DAŽBOG - SVAROŽIC -
Jak již jméno naznačuje , jde o boha-syna, reprezentujícího mladší generaci bohů , kteří vstoupili do popředí v pozdější fázi vývoje, patrně až na sklonku pohanství. O oblibě kultu svědčí i Slovo o pluku Igorově z 12.stol. , kde kníže Oleg a sním všechen ruský lid jsou nazýváni "vnuky Dažbogovými". Dokonce ještě ve Slově sv. Jana Zlatoústého ze 14. stol. je Dažbog jmenován. Svarožic-Dažbog je bohem slunce a pozemského ohně. Jeho moc je tak veliká, že Slované z vděčnosti a z úcty k tomuto bohu pohřbívají mrtvé žárovým ritem. Nejčastěji vnímali Svarožice jako okřídlenou světelnou bytost v mužské podobě s ohnivými šípy paprsků. Tento bůh sídlí na východě, kde se ráno koupe v moři. Na své denní pouti bojuje s démony mraků, při zatmění ho ohrožuje drak či vlkodlaci. Jeho symbolem je ohnivé kolo. O letním slunovratu se proto z kopce takovéto hořící kolo spouští na důkaz úcty. Svarožic bude v pozdějším našem vyprávění také představen jménem RADEGAST, i když se jedná v principu o totožného boha je nutné obě božstva rozdělit. Radegast je totiž pozdější variantou Svarožice, utvořenou dle svébytných podmínek polabských Slovanů. v obodritském kmeni Ratarů. Můžeme tedy shrnout: jako syn Svaroga , boha nebeského ohně a světla působil Svarožic jako zprostředkovatel těchto základních podmínek života na zemi. Proto byl spojován s viditelným sluncem, stal se solárním božstvem, uctívaným především v ročních rytmech slunovratu a rovnodenností.